Použitie existujúceho príbehu vo vašej knihe

Použitie existujúceho príbehu vo vašej knihe

Veľmi dôležitou témou, ktorej by mal každý autor knihy alebo iného diela porozumieť je, či sa pri tvorbe svojej knihy môže alebo nemôže inšpirovať knihami iných autorov. Ak áno, v akej miere?

Z právneho hľadiska možno povedať, že vo väčšine krajín autorské právo nechráni myšlienku ako takú, ale iba presné vyjadrenie tejto myšlienky. To znamená, že keď niekto napíše knihu, ktorej ústrednou témou je mladík, ktorý sa dokáže premeniť na krokodíla, a tak sa stane superhrdinom, neznamená to, že nikto iný už nemôže napísať knihu o superhrdinovi, ktorý sa dokáže premieňať na krokodíla.

Na druhej strane čomu je potrebné sa vyhnúť, je skopírovanie celého príbehu alebo jeho podstatnej časti. To môžete legálne spraviť len pokiaľ vám na to dá autor súhlas.

Čo znamená napísať originálny príbeh?

Pokiaľ hovoríme o tom, čo je to originálne dielo z pohľadu práva, ide o to, že pokiaľ aj použijete horeuvedenú myšlienku superhrdinu, ktorý sa dokáže premieňať na krokodíla vo svojom príbehu, ale zároveň do príbehu dáte svoj vlastný vklad vo forme svojich poznatkov, schopností a myšlienok tak, že vznikne niečo nové, tak ste vytvorili originálne dielo. Takéto dielo by už nemalo zasahovať do autorských práv autora diela, z ktorého ste brali svoju inšpiráciu.

Kde je hranica medzi originalitou a porušovaním autorských práv?

Na túto otázku neexistuje všeobecne platná odpoveď, a preto je potrebné ju riešiť vždy v každom prípade individuálne. Keď vznikne spor o autorské práva, súd musí zvážiť všetky prvky, okolnosti a myšlienky vyjadrené v diele na to, aby mohol vo veci objektívne rozhodnúť.

Záver

Faktom zostáva, že nikto nechce čítať skopírovanú prácu niekoho iného. Cieľom každého autora knihy by malo byť vytvoriť niečo nové a originálne. Pričom každý autor má spravidla ambíciu byť osobitý a len nečestný človek by chcel parazitovať povesti knihy niekoho iného. Takéto prípady sa však stávajú a presne vtedy môže byť pre nositeľa autorských práv ťažké chrániť svoje dielo. Je to spôsobené subjektívnou povahou posudzovania každého prípadu, keďže neexistuje všeobecná odpoveď na otázku, kde je hranica medzi poctivou inšpiráciou a porušením autorských práv.

Ak sa chcete inšpirovať knihou niekoho iného, môžete to urobiť, ale vytvorte si vlastné a originálne dielo - vytvorte si svoj vlastný príbeh a vložte doň svoje nápady a úsilie. Tak si môžete byť vždy istý, že neporušujete práva iných.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR