Duševné vlastníctvo a Mobilné aplikácie

Duševné vlastníctvo a Mobilné aplikácie

Mobilné aplikácie pokrývajú obrovskú časť trhu digitálnej ekonomiky a v posledných rokoch dosiahli obrovský rast. Odhaduje sa, že toto odvetvie digitálneho trhu dosiahlo v roku 2021 hodnotu 6,3 bilióna USD, čo predstavuje obrovský nárast v porovnaní s rokom 2016, keď táto hodnota predstavovala 1,3 bilióna USD. Preto práve vývojári aplikácií prichádzajú ročne približne o 4 miliardy USD v dôsledku pirátstva a falšovania aplikácií.

Týmito štatistikami sme chceli poukázať na to, že je mimoriadne dôležité, aby ste svoju aplikáciu čo najviac chránili dostupnými právnymi prostriedkami. Ochrana duševného vlastníctva je rovnako dôležitá ako samotný proces vývoja. Musí byť súčasťou vašej obchodnej stratégie spolu s marketingom a ďalšími dôležitými procesmi. V opačnom prípade strácate hodnotu, ktorú ste do svojho projektu vložili, a riskujete budúcnosť celého projektu.

Tiež dodávame, že včasne určená stratégia ochrany duševného vlastníctva môže nielen chrániť vašu existujúcu hodnotu, ale môže aj zvýšiť hodnotu vašich produktov. Takto fungujú aj úspešné projekty, ktoré si uvedomujú hodnotu svojho duševného vlastníctva. Väčšina malých alebo stredných podnikov - 52 % - v EÚ zaznamenala po registrácii svojho duševného vlastníctva zvýšenie reputácie, 39 % dosiahlo zvýšenie obratu a 37 % zvýšilo svoju schopnosť expandovať na nové trhy.

Zisk a inú hodnotu, ktorú získavate zo svojej aplikácie, môžete chrániť rôznymi spôsobmi.

Ochranná známka

Ochranná známka je tvárou vášho projektu a podobne ju vníma aj koncový používateľ. Je to niečo, čo predáva vašu aplikáciu a odlišuje ju od ostatných. Správne zvolená ochrana pre vašu značku je preto nevyhnutnou súčasťou začiatku úspešného podnikania v budúcnosti.

Pred uvedením aplikácie na trh by ste mali zvážiť známkovú ochranu pre názov aplikácie, slogan, logo, ikony alebo iné prvky. Touto metódou sa môžete vyhnúť mnohým problémom v budúcnosti vrátane potenciálnych finančných strát. Predbežné prieskum starších ochranných známok vám môže pomôcť vyhnúť sa podaniu prihlášky takej ochrannej známky, ktorá je podobná už existujúcim ochranným známkam.

Ako získate pridanú hodnotu, napríklad ak zaregistrujete ako ochrannú známku názov aplikácie? Ak si ľudia začnú spájať váš produkt s registrovanou ochrannou známkou, samotná ochranná známka sa môže rýchlo stať veľmi cenným nehmotným majetkom. Mnohé ochranné známky súvisiace s aplikáciami majú hodnotu v státisícoch a miliónoch eur. Túto hodnotu ochrannej známky môžete samozrejme využiť pri vyjednávaní s potenciálnym nadobúdateľom licencie na vašu aplikáciu alebo aj ako záruku pre prípad žiadosti o úver v banke.

Doména

Pre mnohých, ktorí pripravujú nový produkt, sa zdá byť registrácia internetovej domény pre názov produktu ako samozrejmá záležitosť. Viacerí podnikatelia sa však o registráciu pokúšajú veľmi neskoro, čo im často spôsobuje rôzne právne problémy. Ak sa rozhodnete zaregistrovať doménu .eu alebo .com alebo akýkoľvek iný názov domény po vydaní svojho produktu, môžete zistiť, že vašu doménu si už zaregistroval niekto iný. Dokazovanie zlej viery osoby, ktorá túto doménu zaregistrovala pred vami, môže byť dlhým a nákladným procesom, preto veľmi odporúčame registráciu všetkých názvov domén ešte pred uvedením produktu na verejnosť.

Dizajn

Mnohé podniky prehliadajú možnosť registrácie svojho dizajnu, a tak sa neúmyselne vyhýbajú aj jeho potenciálu a výhodám. Registrovaný dizajn chráni iné prvky vášho výrobku v porovnaní s ochrannými známkami, má však množstvo výhod.

Zaregistrovať si môžete napríklad aj používateľské rozhranie alebo ikonky svojej aplikácie ako dizajn, čím sa môžete stať ich výhradným používateľom a vlastníkom. Ďalšou výhodou dizajnu je, že vo väčšine krajín trvá konanie o dizajne oveľa kratšie ako konanie o ochrannej známke. Napríklad Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) môže zaregistrovať váš dizajn do dvoch až troch týždňov. Vďaka tomu je možné získať ochranu dizajnu v rámci celej EÚ za menej ako mesiac.

Autorské právo

Ochrana autorských práv je veľmi dobre známa a je pravdepodobne pre každého najznámejším typom práva duševného vlastníctva. Táto skutočnosť potom spôsobuje to, že sa príliš veľa ľudí spolieha len na autorské práva, ktoré považujú za dostatočný a univerzálny spôsob ochrany ich aplikácie. Skutočnosť je však spravidla iná.

Niektoré aspekty aplikácie nemožno chrániť autorským právom a tie by mali byť chránené inými prostriedkami ochrany (ochranná známka, dizajn, patent...). Autorské práva sú síce akýmsi "základom" v práve duševného vlastníctva, ale pre účinnú právnu ochranu je potrebné používať aj iné spôsoby ochrany duševného vlastníctva.

Po vytvorení diela vzniká autorské právo k nemu automaticky (podľa zákonov platných vo väčšine krajín). Preto nie je potrebné registrovať autorské práva na to, aby ste získali autorskoprávnu ochranu. V niektorých krajinách však existujú systémy registrácie autorských práv, ktoré umožňujú používateľovi zaregistrovať svoje dielo, čo umožňuje vývojárom aplikácií ľahšie uplatniť svoje práva voči tretím stranám.

Iná

Z pohľadu vývojára aplikácií sme sa venovali len základným a najbežnejším spôsobom ochrany duševného vlastníctva. Existuje mnoho ďalších právnych nástrojov, ktoré vám môžu pomôcť chrániť váš softvér, ako napríklad patent, obchodné tajomstvo, ochrana údajov, kontrola due dilligence, zmluva o mlčanlivosti, distribučná zmluva, licencia a ďalšie typy zmlúv.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR