Ochrana duševného vlastníctva na regionálnej úrovni

Ochrana duševného vlastníctva na regionálnej úrovni

Má váš podnik regionálny rozmer? Alebo ho plánujete čoskoro rozšíriť na regionálnu úroveň? Ak je vaša odpoveď kladná, mali by ste sa dozvedieť viac o ochrane duševného vlastníctva na regionálnej úrovni.

V niektorých regiónoch sveta sú zriadené špecializované organizácie na ochranu duševného vlastníctva. Tieto organizácie sa zaoberajú rôznymi oblasťami duševného vlastníctva, napríklad pomáhajú s regionálnou politikou v oblasti duševného vlastníctva, pomáhajú začínajúcim podnikom s ochranou duševného vlastníctva a môžu tiež poskytnúť možnosti registrácie vášho duševného vlastníctva na regionálnej úrovni. Takáto registrácia je väčšinou finančne výhodnejšia v porovnaní s individuálnou registráciou vašich práv v každej krajine daného regiónu.

Zoznam regionálnych organizácii na ochranu duševného vlastníctva:

  • Africká organizácia na ochranu duševného vlastníctva (OAPI); odkaz tu.
  • Africká regionálna organizácia na ochranu duševného vlastníctva (ARIPO); odkaz tu.
  • Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo (BOIP); odkaz tu.
  • Euroázijský Patentový Úrad (EAPO); odkaz tu.
  • Európsky Patentový Úrad (EPO); odkaz tu.
  • Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO); odkaz tu.
  • Patentový úrad GCC (GCC Patent Office); odkaz tu.
  • Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO); odkaz tu.

Podľa našich skúseností majú regionálne organizácie a úrady duševného vlastníctva vysokú úroveň služieb. Preto naozaj odporúčame obrátiť sa na ne vždy, keď máte záujem o služby týkajúce sa ochrany duševného vlastníctva na regionálnej úrovni a to či už prostredníctvom svojho právneho zástupcu alebo vo vlastnej réžii. Ak neviete, ktorý úrad osloviť, vždy sa môžete najprv opýtať nás, radi vám poradíme.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR