Možno patentovať umelú inteligenciu?

Možno patentovať umelú inteligenciu?

Okolo umelej inteligencie (AI) nastal pomerne veľký rozmach a mnoho startupov sa zaoberá AI a súvisiacimi otázkami. Predkladáme krátky článok, ktorý sa zaoberá AI a jej miestom v práve duševného vlastníctva. Taktiež poukážeme, v akých odvetviach a ako môžu Startupy žiadať o ochranu svojich vynálezov v tejto inovatívnej technologickej oblasti.

Čo je umelá inteligencia?

V skratke - je to protiklad prirodzenej inteligencie, ktorú má človek a zvieratá, ale väčšinou je vnímaná ako oblasť informatiky, ktorá zahŕňa vytváranie inteligentných strojov, ktoré do určitej miery pracujú a reagujú ako ľudia.

Kde sa umelá inteligencia používa?

Doprava, robotika, telekomunikácie, výpočtová technika, medicína a ďalšie, ako napríklad bankovníctvo, bezpečnosť, zábava, sociálne siete, inteligentné mestá a iné. Z hľadiska patentovaných technológií je zatiaľ najviac rozvinuté odvetvie strojového učenia (ktoré predstavuje viac ako tretinu všetkých vynálezov). Napríklad len na túto oblasť umelej inteligencie bolo podaných k dnešku viac ako 20 000 patentových prihlášok.

Ako môžem chrániť svoje AI inovácie?

Autorské právo - Každý softvér, a to aj softvér súvisiaci s umelou inteligenciou, je vo väčšine krajín chránený autorskými právami. Toto právo vzniká, v momente, v ktorom je vaše dielo vytvorené a vyjadrené v určitej hmotnej forme (platí vo väčšine krajín). Ale pozor, autorské právo nechráni samotnú myšlienku, ale formu, v ktorej je táto myšlienka vyjadrená.

Patent - Ak váš vynález spĺňa požiadavky patentovateľnosti, môžete požiadať o jeho patentovú ochranu. Na internete môžete nájsť informácie o tom, že umelú inteligenciu nemožno patentovať, avšak toto nie je pravdivý údaj. Práve naopak, WIPO každoročne informuje verejnosť o zvyšovaní počtu patentov, ktoré sa týkajú umelej inteligencie, a to vo všetkých relevantných technologických oblastiach. Na celom svete už bolo udelených desaťtisíce patentov na umelú inteligenciu a tento počet sa každý mesiac zvyšuje.

Ochranná známka - Niektoré startupy, najmä v oblasti robotiky a vývoja softvéru, vynašli skvelé a predajné riešenia, ktoré využívajú práve umelú inteligenciu. Tento softvér potom predávajú pod určitým názvom, pričom názov môže byť chránený ochrannou známkou. Prečo je dôležité chrániť názov produktu ochrannou známkou? Stručne povedané, najmä preto, že ochrana poskytovaná ochrannou známkou sa dá obnoviť na nekonečne dlhý čas, je pomerne finančne nenáročná a môže vás v očiach spotrebiteľov pozitívne odlíšiť od konkurencie.

Vždy odporúčame konzultovať najúčinnejšiu stratégiu pre ochranu duševného vlastníctva s odborníkom na právo duševného vlastníctva predtým, ako podniknete kroky. Pre tento prípad sme vám k dispozícii a radi poskytneme potrebné poradenstvo.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR