IP Enforcement

Presadzovanie práv jednoduchšie

Európska únia sa pre rok 2024 rozhodla rozšíriť svoj grantový program, z ktorého do dnes už 2 roky podniky čerpajú finančnú podporu na ochranu práv duševného vlastníctva aj na službu IP Enforcement, teda na službu presadzovania práv duševného vlastníctva. Slovenské malé a stredné podniky tak budú môcť získať až 720 EUR, ktoré môžu použiť v prípadoch, kedy niekto porušuje ich práva alebo existuje veľké riziko porušenia práv.

Bezplatná žiadosť

Podanie žiadosti o grant bude opäť bezplatné a užívateľsky jednoduché. Po splnení základných podmienok a nahratí príloh získate do pár týždňov rozhodnutie o grante a môžete grantový voucher aktivovať.

S podaním žiadosti, s uplatnením grantu a jeho následným preplatením vám radi pomôžeme.

Čo služba zahŕňa

Služba IP Enforcement poskytuje malým a stredným podnikom konzultáciu v oblasti presadzovania ich práv duševného vlastníctva, a to v prípade ak už existuje konflikt s konkurenciou alebo ak existuje riziko, že práva duševného vlastníctva budú porušené.

Služba zahŕňa aj:

  • konzultáciu s odborníkom na presadzovanie práv duševného vlastníctva,
  • posúdenie otázok súvisiacich s presadzovaním práv duševného vlastníctva,
  • spracovanie stanoviska odborníka na presadzovanie práv duševného vlastníctva,
  • odporúčania ďalších krokov, ktoré treba vykonať na vyriešenie existujúceho problému.


V rámci služby sa zohľadňujú všetky hlavné oblasti práva duševného vlastníctva podniku, a to ochranné známky, dizajny, patenty, úžitkové vzory, odrody rastlín a autorské práva.

Ďalšie granty

Popri službe IP Enforcement je možné v roku 2024 žiadať aj o finančnú podporu na ďalšie služby, a to:


Pri ochranných známkach a dizajnoch možno rátať s podporou až do výšky 2500 EUR. Pri patentoch možno refundovať náklady až do výšky 2000 EUR, ak ide o európsku patentovú prihlášku a pri podaní inej patentovej prihlášky do výšky 1500 EUR. Na podanie prihlášky odrody rastlín možno čerpať 1500 EUR.

Vybavíme za vás

Všetky žiadosti o granty ako aj vykonanie služieb, ktoré môžete vďaka grantom čerpať s podporou EÚ vybavíme za vás, a to bezplatne. Za vybavenie podania žiadosti o grant u nás neplatíte nič. 

Pre viac informácii nás kedykoľvek bezplatne kontaktujte.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

This will be the person to whom we will issue invoice by default and also the person who will be the official trademark owner, once the registration is finished.

We will make categorization for you for free.

You can choose more categories for one brand. More categories means more fees. However, most of the brands use only protection in 2 or 3 of these categories. If you need help with the selection, contact us anytime or write your brand products in the next field.

Video, sound, pattern, colour or other type of trademark.

Trademark consisting of figurative and verbal elements.

Trademark consisting of only words or/and symbols.

Trademark protection in the USA.

Trademark protection in all member states of European Union.

Trademark protection in the territory of Slovak republic.

Design is considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design that has been made available to the public before the date of filing of the application for registration. You can contact us for more information.

Your design will be published in the design registry right after formal examination.

Registration may not be possible in this case. Contact us to discuss more options.

The author of the design who will be cited as author in the official registry.

You have written statement from designer that he does not want to be cited as author of the design in official design registry.

Will be displayed in the official registry of designs.

Design protection in all member states of European Union.

Design protection in the territory of Slovak republic.

Contact person:

Billing information:

EUR
EUR