IP Enforcement

Presadzovanie práv jednoduchšie

Európska únia sa pre rok 2024 rozhodla rozšíriť svoj grantový program, z ktorého do dnes už 2 roky podniky čerpajú finančnú podporu na ochranu práv duševného vlastníctva aj na službu IP Enforcement, teda na službu presadzovania práv duševného vlastníctva. Slovenské malé a stredné podniky tak budú môcť získať až 720 EUR, ktoré môžu použiť v prípadoch, kedy niekto porušuje ich práva alebo existuje veľké riziko porušenia práv.

Bezplatná žiadosť

Podanie žiadosti o grant bude opäť bezplatné a užívateľsky jednoduché. Po splnení základných podmienok a nahratí príloh získate do pár týždňov rozhodnutie o grante a môžete grantový voucher aktivovať.

S podaním žiadosti, s uplatnením grantu a jeho následným preplatením vám radi pomôžeme.

Čo služba zahŕňa

Služba IP Enforcement poskytuje malým a stredným podnikom konzultáciu v oblasti presadzovania ich práv duševného vlastníctva, a to v prípade ak už existuje konflikt s konkurenciou alebo ak existuje riziko, že práva duševného vlastníctva budú porušené.

Služba zahŕňa aj:

  • konzultáciu s odborníkom na presadzovanie práv duševného vlastníctva,
  • posúdenie otázok súvisiacich s presadzovaním práv duševného vlastníctva,
  • spracovanie stanoviska odborníka na presadzovanie práv duševného vlastníctva,
  • odporúčania ďalších krokov, ktoré treba vykonať na vyriešenie existujúceho problému.


V rámci služby sa zohľadňujú všetky hlavné oblasti práva duševného vlastníctva podniku, a to ochranné známky, dizajny, patenty, úžitkové vzory, odrody rastlín a autorské práva.

Ďalšie granty

Popri službe IP Enforcement je možné v roku 2024 žiadať aj o finančnú podporu na ďalšie služby, a to:


Pri ochranných známkach a dizajnoch možno rátať s podporou až do výšky 2500 EUR. Pri patentoch možno refundovať náklady až do výšky 2000 EUR, ak ide o európsku patentovú prihlášku a pri podaní inej patentovej prihlášky do výšky 1500 EUR. Na podanie prihlášky odrody rastlín možno čerpať 1500 EUR.

Vybavíme za vás

Všetky žiadosti o granty ako aj vykonanie služieb, ktoré môžete vďaka grantom čerpať s podporou EÚ vybavíme za vás, a to bezplatne. Za vybavenie podania žiadosti o grant u nás neplatíte nič. 

Pre viac informácii nás kedykoľvek bezplatne kontaktujte.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR