Autorské právo

Autorské právo (ang. copyright) je dôležitou súčasťou každého druhu tvorivej práce. Či už ste vývojár softvéru, dizajnér, autor kníh, šperkár, fotograf, remeselník, 3D dizajnér, maliar, hudobník, YouTuber alebo akýkoľvek iný tvorca obsahu, váš úspech a vaša práca ako taká, takmer úplne závisia od vašich autorských práv k výsledkom vašej práce. Bez autorských práv by ste nemohli zarábať peniaze za diela, ktoré ste vytvorili, pretože by ste ich nevlastnili a neprináležali by vám k nim práva. Systém ochrany autorských práv chráni vás a vašu prácu pred prípadnými neoprávnenými zásahmi.

Základným pravidlom autorského práva je, že chráni len vyjadrenie diela, nie samotnú myšlienku. To znamená, že ak si v mysli vytvoríte veľkolepý príbeh a chcete ho až niekedy v budúcnosti spísať (ešte nie je napísaný) a niekto iný napíše rovnaký alebo podobný príbeh skôr ako vy, potom autorské práva patria jemu, pretože tento príbeh vyjadril do niečoho skutočného. Pričom nezáleží na tom, či bol príbeh zapísaný v digitálnej podobe alebo na papieri.

Rovnaký princíp platí pre každý druh diela, na ktoré sa vzťahuje autorskoprávna ochrana.

Čo je to autorské právo?

Autorské práva sú termínom označujúcim súbor práv autora k jeho vlastnému dielu. Pod dielom rozumieme výsledky tvorivej duševnej činnosti od počítačových programov, piesní, videí, malieb, kresieb až po romány, básne alebo články.

Pozostávajú z rôznych výlučných práv k autorovmu dielu.

Vedeli ste, že môžete získať známkovú ochranu pre názov vašej knihy?
Vedeli ste, že vaše logo môže byť zaregistrované ako ochranná známka?
Vedeli ste, že úspešné herné štúdia majú ochrannú známku na ich hlavné herné postavy preto, aby si nad nimi udržali monopol?
Vedeli ste, že úspešní autori a umelci registrujú svoje diela v registri autorských práv?
Predošlé
Ďalšie

Príklady autorských práv

Autorské práva sa vzťahujú na rôzne výsledky tvorivej duševnej činnosti, pokiaľ má samotné dielo hmatateľnú formu. Tu je stručný zoznam typov diel, ku ktorému autorovi môžu vzniknúť autorské práva:

Registrácia autorských práv

Vo väčšine krajín neexistuje povinná registrácia autorských práv. V niektorých krajinách však existujú miestne registre autorských práv, ktoré môžu za poplatok zaregistrovať vaše dielo a pomôcť vám tak v budúcnosti riešiť prípadné spory. Všetky tieto registre majú svoje vlastné požiadavky a pred samotnou registráciou je vhodné poradiť sa s príslušným registrom alebo odborníkom na právo duševného vlastníctva, aby ste zistili čo taká registrácia obnáša, aké výhody vám môže priniesť a koľko registrácia stojí.

Časté otázky

Nie, na to, aby bolo vaše dielo chránené autorským právom, nemusíte používať copyright symbol ©. Upozornenie so symbolom © je však dobrým spôsobom, ako ostatných upozorniť, že dané dielo je chránené autorským právom a že práva k nemu sú vyhradené pre vás.

Vo väčšine krajín neexistuje povinná registrácia autorských práv. V niektorých krajinách však existujú miestne registre autorských práv, ktoré môžu za poplatok zaregistrovať vaše dielo a pomôcť vám tak v budúcnosti riešiť prípadné spory. Všetky tieto registre majú svoje vlastné požiadavky a pred samotnou registráciou je vhodné poradiť sa s príslušným registrom alebo odborníkom na právo duševného vlastníctva, aby ste zistili čo taká registrácia obnáša, aké výhody vám môže priniesť a koľko registrácia stojí.

Kedykoľvek nás kontaktujte pre výber vhodného riešenia pre váš prípad alebo si môžete vybrať z balíkov našich služieb týkajúcich sa registrácie autorských práv.

Autorské práva sa rozdeľujú na dve kategórie - osobnostné a majetkové práva.

Osobnostné práva môžu zahŕňať napríklad právo na autorstvo k dielu, právo chrániť dielo proti neoprávneným zásahom, ktoré by mohli napríklad poškodiť autorovú reputáciu.

Majetkové práva vám umožňujú odsúhlasiť alebo zakázať použitie vášho diela ako je napríklad jeho reprodukcia, preklad, zverejnenie, odvysielanie alebo adaptácia. Existuje samozrejme množstvo ďalších práv, ktoré sa spájajú s autorským právom.

Ochrana autorských práv je v porovnaní s inými druhmi práv duševného vlastníctva veľmi dlhá. Spravidla trvá počas celého života autora a tiež najmenej 50 alebo viac rokov od jeho smrti.

Existujú rôzne spôsoby speňaženia vašej práce chránenej autorskými právami. Ak ste autorom diela, napríklad článku alebo knihy, dizajnérom, ilustrátorom, vývojárom hry, tak pravdepodobne už poznáte hodnotu svojho diela. Táto hodnota je prepojená s vašim autorským právom k týmto dielam. A preto ak si svoje dielo riadne nechránite, môžete prísť o peňažný zisk alebo v horšom prípade aj o samotné uznanie autorstva.

Niektoré základné možnosti, ako zarobiť peniaze výkonom autorských práv, sú predaj diela alebo jeho licencovanie. Konkrétny spôsob zarábania závisí od typu diela, pretože je rozdiel ak hovoríme o videohre alebo elektronickej knihe, obe sú dielami avšak pri každom z nich možno predpokladať iný spôsob speňaženia.