Doména
Zabezpečte práva k svojej digitálnej identite.

Doména

Význam internetových domén narastá, a to už od doby, keď internetový obchod začal dominovať svetovému trhu. Pre mnohé odvetvia podnikania sa stal internet hlavným nástrojom komunikácie so zákazníkmi. Preto je pochopenie právnych mechanizmov, ktoré sa za nimi skrývajú kľúčové k tomu, aby ste zabránili akémukoľvek porušovaniu vašich práv.

Čo je to doména?

Právna prax definuje doménové meno ako nehmotný majetok držiteľa doménového mena.

Vedeli ste, že názov domény môžete zaregistrovať ako ochrannú známku?
Vedeli ste, že väčšina firiem má svoje názvy domén zaregistrované ako ochranné známky?
Vedeli ste, že úspešné malé a stredné podniky registrujú svoje duševné vlastníctvo ešte pred začiatkom jeho používania?
Predošlé
Ďalšie

Registrácia domén

Registrácia doménového mena je väčšinou jednoduchý proces, pri ktorom nemusíte dokladovať žiadne oprávnenie na používanie vybraného doménového mena. Samozrejme, musí byť doména voľná. Žiadny úrad pri jej registrácii neskúma, či vami vybraný názov domény neporušuje skoršie práva duševného vlastníctva tretej strany. To je dôvod, prečo mnohí špekulanti registrujú existujúce ochranné známky ako názov domény a potom sa snažia prinútiť držiteľa ochrannej známky, aby od nich túto doménu kúpil. Takýto postup je však nezákonný a existujú spôsoby, akými sa možno proti takýmto praktikám brániť.

Časté otázky

Áno, na to aby ste získali práva k doméne, musíte doménu najskôr zaregistrovať u poskytovateľa/registrátora doménových mien. Je to preto, že pri registrácii názvov domén platí zásada "kto prv príde, ten prv melie", práva k určitej doméne získa ten, kto si ju zaregistruje ako prvý.

Registrácia doménového mena je väčšinou jednoduchý proces, pri ktorom nemusíte dokladovať žiadne oprávnenie na používanie vybraného doménového mena. Samozrejme, musí byť doména voľná. Žiadny úrad pri jej registrácii neskúma, či vami vybraný názov domény neporušuje skoršie práva duševného vlastníctva tretej strany. To je dôvod, prečo mnohí špekulanti registrujú existujúce ochranné známky ako názov domény a potom sa snažia prinútiť držiteľa ochrannej známky, aby od nich túto doménu kúpil. Takýto postup je však nezákonný a existujú spôsoby, akými sa možno proti takýmto praktikám brániť.

Máte právo používať svoju doménu, umiestniť na ňu obsah, publikovať na nej články, predať doménu alebo udeliť licenciu na jej používanie niekomu inému.

Vaše práva k doméne trvajú spravidla dovtedy, kým ste jej vlastníkom resp. držiteľom. V zásade platí, že keď prestanete platiť poplatky za predĺženie platnosti domény, prestanete k nej mať práva.

Áno, ochranná známka je iný typ duševného vlastníctva, a preto ju možno využiť aj na ochranu názvu domény a posilnenie vašich práv voči nej. Ochrannou známkou môžete chrániť aj len časť názvu domény. Napríklad ak máte názov domény "klabadooo.com", môžete si zaregistrovať len "klabadooo" a časť ".com" ponechať.

Štatisticky platí, že väčšina firiem si svoje domény registruje ako ochranné známky, aby tak účinnejšie chránili svoje práva k nim.

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR