Tradičné vedomosti
Právna ochrana tradičných znalostí

Tradičné vedomosti

Pojem tradičné vedomosti sa väčšinou vzťahuje na znalosti, inovácie, zručnosti, postupy a know-how pôvodných domorodých komunít. Bežne sa rozvíjajú a odovzdávajú z generácie na generáciu medzi členmi príslušnej komunity. Tieto znalosti tvoria podstatnú časť duchovnej, sociálnej a kultúrnej identity daných spoločenstiev.

Jednou z hlavných špecifík tohto typu duševného vlastníctva je, že tradičné vedomosti sa spravidla považujú za kolektívne vlastníctvo komunity, v ktorej vznikli.

Čo sú tradičné vedomosti?

Tradičné vedomosti sú všetko, čo je výsledkom tvorivej duševnej činnosti tradičnej komunity - rituály, symboly, príbehy, viera, remeslá, vzory, oblečenie, umenie, liečebné a poľnohospodárske postupy.

Vedeli ste, že môžete získať ochrannú známku na názov svojho produktu?
Vedeli ste, že vaše logo môže byť zaregistrované ako ochranná známka?
Vedeli ste, že úspešní autori a umelci registrujú svoje diela v registri autorských práv?
Predošlé
Ďalšie

Príklady

Za tradičné vedomosti sú považované napríklad:

Nový Zéland

Tradičná liečiteľská prax na Novom Zélande nazývajúca sa Rongoā. Zahŕňa spirituálne liečenie, bylinkovú medicínu a pohybové techniky. Rongoā je teda súčasťou tradičných vedomostí pôvodných obyvateľov Nového Zélandu.

Kórea

Tradičné kórejské recepty, liečebné postupy, technika výroby luku (Gungsijang) a ďalšie sú považované za tradičné znalosti pôvodných obyvateľov tejto krajiny.

Ako chrániť

Tradičné vedomosti

Nie je veľa krajín, ktoré by prijali osobitné právne predpisy na ochranu tradičných poznatkov ako osobitného druhu duševného vlastníctva. V krajinách, kde takáto ochrana nie je právne zakotvená, možno využiť na ochranu tradičných znalostí iné spôsoby ochrany duševného vlastníctva, ako sú registrácia ochrannej známky, autorské práva, registrácia dizajnu, registrácia odrody rastlín a iné.

V súčasnosti nie je väčšina tradičných poznatkov chránená týmito konvenčnými nástrojmi na ochranu duševného vlastníctva, a preto môže nastať problém pri ochrane pred ich neoprávneným používaním. Niektoré krajiny preto spravujú databázy obsahujúce informácie o tradičných poznatkoch a genetických zdrojoch. Vďaka týmto informáciám môžu komunity, ktoré si dlhodobo chránia svoje tradičné znalosti, lepšie konať pri ochrane svojich práv pred neoprávneným zásahom.

Časté otázky

Nie, ochranu tradičných poznatkov neuznávajú všetky krajiny na svete.