Tradičné vedomosti
Právna ochrana tradičných znalostí

Tradičné vedomosti

Pojem tradičné vedomosti sa väčšinou vzťahuje na znalosti, inovácie, zručnosti, postupy a know-how pôvodných domorodých komunít. Bežne sa rozvíjajú a odovzdávajú z generácie na generáciu medzi členmi príslušnej komunity. Tieto znalosti tvoria podstatnú časť duchovnej, sociálnej a kultúrnej identity daných spoločenstiev.

Jednou z hlavných špecifík tohto typu duševného vlastníctva je, že tradičné vedomosti sa spravidla považujú za kolektívne vlastníctvo komunity, v ktorej vznikli.

Čo sú tradičné vedomosti?

Tradičné vedomosti sú všetko, čo je výsledkom tvorivej duševnej činnosti tradičnej komunity - rituály, symboly, príbehy, viera, remeslá, vzory, oblečenie, umenie, liečebné a poľnohospodárske postupy.

Vedeli ste, že môžete získať ochrannú známku na názov svojho produktu?
Vedeli ste, že vaše logo môže byť zaregistrované ako ochranná známka?
Vedeli ste, že úspešní autori a umelci registrujú svoje diela v registri autorských práv?
Predošlé
Ďalšie

Príklady

Za tradičné vedomosti sú považované napríklad:

Nový Zéland

Tradičná liečiteľská prax na Novom Zélande nazývajúca sa Rongoā. Zahŕňa spirituálne liečenie, bylinkovú medicínu a pohybové techniky. Rongoā je teda súčasťou tradičných vedomostí pôvodných obyvateľov Nového Zélandu.

Kórea

Tradičné kórejské recepty, liečebné postupy, technika výroby luku (Gungsijang) a ďalšie sú považované za tradičné znalosti pôvodných obyvateľov tejto krajiny.

Ako chrániť

Tradičné vedomosti

Nie je veľa krajín, ktoré by prijali osobitné právne predpisy na ochranu tradičných poznatkov ako osobitného druhu duševného vlastníctva. V krajinách, kde takáto ochrana nie je právne zakotvená, možno využiť na ochranu tradičných znalostí iné spôsoby ochrany duševného vlastníctva, ako sú registrácia ochrannej známky, autorské práva, registrácia dizajnu, registrácia odrody rastlín a iné.

V súčasnosti nie je väčšina tradičných poznatkov chránená týmito konvenčnými nástrojmi na ochranu duševného vlastníctva, a preto môže nastať problém pri ochrane pred ich neoprávneným používaním. Niektoré krajiny preto spravujú databázy obsahujúce informácie o tradičných poznatkoch a genetických zdrojoch. Vďaka týmto informáciám môžu komunity, ktoré si dlhodobo chránia svoje tradičné znalosti, lepšie konať pri ochrane svojich práv pred neoprávneným zásahom.

Časté otázky

Nie, ochranu tradičných poznatkov neuznávajú všetky krajiny na svete.

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR