Zemepisné označenie
Označenie kvality a pôvodu výrobku

Zemepisné označenie

Mnohí výrobcovia na celom svete používajú zemepisné označenie ako indikáciu kvality a pôvodu výrobku. Toto má pre potenciálnych zákazníkov spravidla pozitívnu odozvu, čím sa zvyšuje hodnota výrobku, a predajca takéhoto výrobku získava konkurenčnú výhodu oproti ostatným konkurentom v danom segmente.

Čo je to zemepisné označenie?

Zemepisné označenie je údaj, ktorý má na výrobku indikovať špecifickú kvalitu alebo jeho dobré meno, ktoré výrobok má práve vďaka jeho zemepisnému pôvodu. Inými slovami, osobitná kvalita alebo povesť výrobku musí závisieť od geografického miesta jeho výroby.

Vedeli ste, že môžete získať ochrannú známku na názov svojho produktu?
Vedeli ste, že vaše logo môže byť zaregistrované ako ochranná známka?
Vedeli ste, že úspešní autori a umelci registrujú svoje diela v registri autorských práv?
Predošlé
Ďalšie

Príklady

Typickými výrobkami, ktoré sú chránené zemepisnými označeniami napríklad sú minerálne vody, vína, liehoviny, potraviny, poľnohospodárske a remeselné výrobky.

Registrácia

Registrácia zemepisného označenia sa realizuje prostredníctvom osobitných systémov ochrany. Niektoré regióny, ako napríklad Európska únia, majú regionálny register zemepisných označení. Existuje aj možnosť získať ochranu prostredníctvom medzinárodného systému, ktorý upravuje Lisabonská dohoda o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodnej registrácii.

Časté otázky

Registrácia zemepisného označenia sa realizuje prostredníctvom osobitných systémov ochrany. Niektoré regióny, ako napríklad Európska únia, majú regionálny register zemepisných označení. Existuje aj možnosť získať ochranu prostredníctvom medzinárodného systému, ktorý upravuje Lisabonská dohoda o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodnej registrácii.

Výrobcovia tiež registrujú svoje zemepisné označenia ako kolektívne alebo certifikačné ochranné známky, avšak tieto označenia nie sú chránené ako zemepisné označenia, ale požívajú len ochranu podľa zákona o ochranných známkach.

Registrovať zemepisné označenie môže napríklad skupina výrobcov alebo producentov určitého produktu, ktorý je špecifický pre danú oblasť. Niektoré krajiny umožňujú aj štátnym alebo vládnym inštitúciám požiadať o registráciu zemepisného označenia.

Môžete zakázať používanie zemepisného označenia tretej osobe, ktorej výrobok nespĺňa normy stanovené pre chránené zemepisné označenie. Týmito normami môžu byť napríklad postupy pestovania, zberu, úroveň kvality atď.

Vo väčšine krajín nie je doba ochrany ohraničená časom, takže právna ochrana môže trvať neobmedzene dlho, pokiaľ je zemepisné označenie platne zaregistrované.

Hlavný rozdiel medzi ochrannou známkou a zemepisným označením spočíva v tom, že zatiaľ čo majiteľ ochrannej známky môže vylúčiť tretie strany z používania jeho označenia v podnikaní, aj keď táto tretia strana vytvorí úplne rovnaký výrobok, výrobcovia výrobku chráneného zemepisným označením nemôžu zabrániť niekomu, aby vyrábal alebo predával výrobok, ak taký výrobca používa rovnaké normy ako oni. Ak teda tretia strana spĺňa kritériá stanovené na používanie (napríklad kvalitu a vlastnosti výrobku) zemepisného označenia, môže oprávnene používať označenie so zemepisným označením na svojom výrobku. Ďalej je potrebné dodať, že ochranná známka a zemepisné označenie sa môžu navzájom dopĺňať.

Takisto ako používateľ zemepisného označenia nemôžete previesť svoje právo na jeho používanie alebo naň udeliť licenciu.

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR