Zemepisné označenie
Označenie kvality a pôvodu výrobku

Zemepisné označenie

Mnohí výrobcovia na celom svete používajú zemepisné označenie ako indikáciu kvality a pôvodu výrobku. Toto má pre potenciálnych zákazníkov spravidla pozitívnu odozvu, čím sa zvyšuje hodnota výrobku, a predajca takéhoto výrobku získava konkurenčnú výhodu oproti ostatným konkurentom v danom segmente.

Čo je to zemepisné označenie?

Zemepisné označenie je údaj, ktorý má na výrobku indikovať špecifickú kvalitu alebo jeho dobré meno, ktoré výrobok má práve vďaka jeho zemepisnému pôvodu. Inými slovami, osobitná kvalita alebo povesť výrobku musí závisieť od geografického miesta jeho výroby.

Vedeli ste, že môžete získať ochrannú známku na názov svojho produktu?
Vedeli ste, že vaše logo môže byť zaregistrované ako ochranná známka?
Vedeli ste, že úspešní autori a umelci registrujú svoje diela v registri autorských práv?
Predošlé
Ďalšie

Príklady

Typickými výrobkami, ktoré sú chránené zemepisnými označeniami napríklad sú minerálne vody, vína, liehoviny, potraviny, poľnohospodárske a remeselné výrobky.

Registrácia

Registrácia zemepisného označenia sa realizuje prostredníctvom osobitných systémov ochrany. Niektoré regióny, ako napríklad Európska únia, majú regionálny register zemepisných označení. Existuje aj možnosť získať ochranu prostredníctvom medzinárodného systému, ktorý upravuje Lisabonská dohoda o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodnej registrácii.

Časté otázky

Registrácia zemepisného označenia sa realizuje prostredníctvom osobitných systémov ochrany. Niektoré regióny, ako napríklad Európska únia, majú regionálny register zemepisných označení. Existuje aj možnosť získať ochranu prostredníctvom medzinárodného systému, ktorý upravuje Lisabonská dohoda o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodnej registrácii.

Výrobcovia tiež registrujú svoje zemepisné označenia ako kolektívne alebo certifikačné ochranné známky, avšak tieto označenia nie sú chránené ako zemepisné označenia, ale požívajú len ochranu podľa zákona o ochranných známkach.

Registrovať zemepisné označenie môže napríklad skupina výrobcov alebo producentov určitého produktu, ktorý je špecifický pre danú oblasť. Niektoré krajiny umožňujú aj štátnym alebo vládnym inštitúciám požiadať o registráciu zemepisného označenia.

Môžete zakázať používanie zemepisného označenia tretej osobe, ktorej výrobok nespĺňa normy stanovené pre chránené zemepisné označenie. Týmito normami môžu byť napríklad postupy pestovania, zberu, úroveň kvality atď.

Vo väčšine krajín nie je doba ochrany ohraničená časom, takže právna ochrana môže trvať neobmedzene dlho, pokiaľ je zemepisné označenie platne zaregistrované.

Hlavný rozdiel medzi ochrannou známkou a zemepisným označením spočíva v tom, že zatiaľ čo majiteľ ochrannej známky môže vylúčiť tretie strany z používania jeho označenia v podnikaní, aj keď táto tretia strana vytvorí úplne rovnaký výrobok, výrobcovia výrobku chráneného zemepisným označením nemôžu zabrániť niekomu, aby vyrábal alebo predával výrobok, ak taký výrobca používa rovnaké normy ako oni. Ak teda tretia strana spĺňa kritériá stanovené na používanie (napríklad kvalitu a vlastnosti výrobku) zemepisného označenia, môže oprávnene používať označenie so zemepisným označením na svojom výrobku. Ďalej je potrebné dodať, že ochranná známka a zemepisné označenie sa môžu navzájom dopĺňať.

Takisto ako používateľ zemepisného označenia nemôžete previesť svoje právo na jeho používanie alebo naň udeliť licenciu.