Umelá inteligencia
Chráňte svoje práva s nami

Umelá inteligencia

Prečo považujeme umelú inteligenciu (AI) za osobitný druh duševného vlastníctva? Túto a tiež ďalšie súvisiace otázky vysvetlíme v nasledujúcom článku.

 

Pojem umelá inteligencia rozhodne nie je žiadnou novinkou. Poznáme ju aj z kníh, seriálov, filmov, internetu a podobne. To, čo sa za posledných niekoľko rokov zmenilo je, že umelá inteligencia je používaná pri bežných činnostiach. Základné technológie, ktoré využívame dennodenne, používajú umelú inteligenciu. Sú to napríklad sociálne médiá, autonómne vozidlá, internetové vyhľadávače, e-mailové filtre na spam, dopravné systémy alebo chatboti v internetových obchodoch.

 

Existuje množstvo ďalších oblastí, v ktorých sa využíva umelá inteligencia napríklad - virtuálna realita, spracovanie obrazu, bankové zabezpečenie, umelecká tvorba, lekárska diagnostika, vzdelávanie, finančné systémy. Zaznamenaný bol už aj prípad, kedy vytvorila umelá inteligencia novú umelú inteligenciu.

 

Toto sú dôvody, prečo najväčšie krajiny a firmy investujú čoraz viac financií do vývoja a inovácií v oblasti umelej inteligencie. Prognózy tiež ukazujú, že do roku 2030 bude umelú inteligenciu využívať 70 % všetkých podnikov na celom svete. Globálny trh s umelou inteligenciou prekročí podľa aktuálnych predpokladov do konca roka 2025 hranicu 38,8 miliardy USD. To znamená, že umelá inteligencia bude poskytovať značné výhody vo všetkých oblastiach podnikania.

 

Jednou z výhod umelej inteligencie je najmä to, že dokáže dosiahnuť dostatočnú mieru racionality, čo jej umožňuje vybrať najlepšiu možnosť na dosiahnutie stanoveného cieľa. Na dosiahnutie tohto cieľa využíva napríklad analýzu obrovského množstva údajov a interakciu s prostredím vo veľmi krátkom čase. Umelá inteligencia sa tiež dokáže učiť zo svojich predchádzajúcich chýb, a tak neopakovať svoje chyby.

Čo je to umelá inteligencia?

Keď hovoríme o umelej inteligencii, väčšina ľudí si predstaví robota, ktorý autonómne hovorí, myslí a robí veci, podobne ako ľudia, a to všetko len s niekoľkými obmedzeniami, ktoré sú "vložené" do kódu umelej inteligencie. Toto nie je prípad umelej inteligencie, akú poznáme dnes.

Umelá inteligencia je zo v súčasnosti sofistikovaný technologický nástroj s rôznym stupňom autonómie a je vytvorená človekom. Ľudia rozhodujú o obmedzeniach, ktoré ovplyvňujú výkon a konanie umelej inteligencie. AI je preto v súčasnosti počítačový kód - softvér vytvorený a regulovaný človekom.

Vedeli ste, že môžete získať ochrannú známku na názov svojho produktu?
Vedeli ste, že vaše logo môže byť zaregistrované ako ochranná známka?
Vedeli ste, že môžete získať ochrannú známku na svoj 3D výrobok?
Predošlé
Ďalšie

Aktuálna právna ochrana umelej inteligencie

V súčasnosti sa umelá inteligencia vo väčšine krajín sveta považuje za softvér. Základnou právnou ochranou sa preto zdá byť autorské právo, ktoré vo väčšine krajín nevyžaduje žiadnu oficiálnu registráciu, na to aby bolo platné. K dispozícii sú však aj iné druhy právnej ochrany tohto typu duševného vlastníctva.

Autorské právo k dielu, v tomto prípade k počítačovému programu, ktorým je umelá inteligencia, vzniká v okamihu vytvorenia diela. Pod vytvorením diela rozumieme okamih, v ktorom je dielo uvedené do ustálenej podoby. Môže ísť aj o digitálnu podobu, keďže kód je uložený ako digitálny súbor. Niektoré krajiny, ako napríklad USA, Kanada a Spojené kráľovstvo, ponúkajú možnosť registrácie autorských práv, čo je vhodný spôsob, ako posilniť svoje práva. Registrácia autorských práv môže byť veľmi užitočná napríklad pri preukazovaní, že vaše právo existovalo v určitej forme a v určitom čase.

Patent je tradičným a pravdepodobne jedným z najdrahších spôsobov ochrany umelej inteligencie. Má však svoje dôvody a nevýhody. V súvislosti s AI boli po celom svete udelené už tisíce patentov. Patentovanie je preto tiež možnosťou, ale predtým ako sa rozhodnete získať patent odporúčame záležitosť najprv prekonzultovať s právnym poradcom, pretože existujú mnohé právne úskalia súvisiace s patentovaním softvéru. Preto je potrebné si pred samotným rozhodnutím pripraviť vhodnú stratégiu patentovej ochrany. Upozorňujeme tiež, že nie každý softvér je patentovateľný.

Ochranná známka môže byť spoľahlivou možnosťou ochrany názvu vašej umelej inteligencie (ak samozrejme má svoj názov). Pravdepodobne plánujete z názvu svojej AI vytvoriť značku, a preto je vhodné dbať na to, aby túto značku nepoužíval niekto iný v súvislosti s so službami, ktoré chcete pod touto značkou ponúkať. A presne v tomto smere vám pomôže ochranná známka.

Know-how, obchodné tajomstvo a tiež ďalšie inštitúty práva duševného vlastníctva môžu byť tiež užitočnými nástrojmi pri ochrane umelej inteligencie. Nedá sa však zovšeobecniť, aký typ ochrany je postačujúci alebo nepostačujúci pre váš prípad. Všetko závisí od okolností daného prípadu.

Budúcnosť a umelá inteligencia

V súvislosti s umelou inteligenciou existuje množstvo etických a právnych otázok, ktoré ešte neboli dostatočne zodpovedané, sú to napríklad:

  • právna zodpovednosť umelej inteligencie
  • subjektívne práva umelej inteligencie
  • konanie umelej inteligencie

Nebudeme sa snažiť zodpovedať tieto otázky, pretože sú mimo rámca tohto článku. Budeme sa zaoberať otázkou umelej inteligencie ako typu duševného vlastníctva.

Ako sme už načrtli, v súčasnosti sa umelá inteligencia považuje za softvér. Tak tomu je vo väčšine štátov. Vyplýva to z aktuálneho vnímania AI ako naprogramovaného kódu, ktorý pomáha ľuďom riešiť určité úlohy. Čo sa však z pohľadu práva deje, ak AI vykoná určité úlohy vo svojom mene alebo v mene svojho majiteľa, čo sa už v mnohých prípadoch deje? Kto je zodpovedný za protiprávne konanie umelej inteligencie? Je umelá inteligencia právnym subjektom alebo objektom? Čím môže byť v budúcnosti? Ide len o niektoré z mnohých otázok, ktoré v práve vyvstávajú v súvislosti s existenciou umelej inteligencie.

In our opinion, the AI will soon be considered as something different than natural or legal person as it does not simply have all the legal specifications of either of these. Also we think that some existing AI are already on the level in which we can say that it should no longer be considered as an object of law, but also not as its subject. A new legal category should be created for this purpose which would suit the actual situation. However legal framework for this still does not exists. But there are already plenty of discussions about how to legally resolve this issue.

Najviac pravdepodobný scenár je, že umelá inteligencia bude v budúcnosti kategorizovaná ako elektronická osoba, čo bude považované za niečo iné ako fyzická alebo právnická osoba, avšak pôjde už o niečo iné ako je softvér vo všeobecnosti. Túto koncepciu odporúča aj EÚ a má širokú podporu vo svete. Čo by to pre nás znamenalo? To zatiaľ ešte nikto presne nevie, ale podľa odporúčaní EÚ bude mať táto elektronická osoba 2 kategórie. Prvou budú certifikované elektronické osoby (certifikované AI) a druhou necertifikované elektronické osoby (necertifikované AI).

Zmysel tejto kategorizácie spočíva v tom, že certifikovaná AI "preberie" časť zodpovednosti od vlastníka tejto certifikovanej AI. Preto bude vlastník certifikovanej AI zvýhodnený a privilegovaný v porovnaní s vlastníkom necertifikovanej AI, ktorý bude niesť plnú zodpovednosť za protiprávne konanie svojej AI (podobne ako je tomu dnes). Obmedzenie zodpovednosti vlastníka pravdepodobne nebude jedinou výhodou certifikovanej AI. Prvou krajinou, ktorá prijala uznesenie o prijatí národného systému certifikácie umelej inteligencie, je Maltská republika.

Umožnením registrácie alebo certifikácie umelej inteligencie získa umelá inteligencia nový typ ochrany duševného vlastníctva. To by doplnilo existujúce spôsoby ochrany, ktoré sme uviedli vyššie, ako sú autorské práva, patent, ochranná známka a iné.

Časté otázky

Nie, na to, aby bolo vaše dielo chránené autorským právom, nemusíte používať copyright symbol ©. Upozornenie so symbolom © je však dobrým spôsobom, ako ostatných upozorniť, že dané dielo je chránené autorským právom a že práva k nemu sú vyhradené pre vás.

Vo väčšine krajín neexistuje povinná registrácia autorských práv. V niektorých krajinách však existujú miestne registre autorských práv, ktoré môžu za poplatok zaregistrovať vaše dielo a pomôcť vám tak v budúcnosti riešiť prípadné spory. Všetky tieto registre majú svoje vlastné požiadavky a pred samotnou registráciou je vhodné poradiť sa s príslušným registrom alebo odborníkom na právo duševného vlastníctva, aby ste zistili čo taká registrácia obnáša, aké výhody vám môže priniesť a koľko registrácia stojí.

Vúčšina registrov autorských práv umožňuje aj registráciu umelej inteligencie.

Kedykoľvek nás kontaktujte pre výber vhodného riešenia pre váš prípad alebo si môžete vybrať z balíkov našich služieb týkajúcich sa registrácie autorských práv.

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR