Čo je to duševné vlastníctvo?

Duševné vlastníctvo (DV) môže byť v podstate všetko, čo bolo vytvorené ľudskou mysľou. Je to ďalšia kategória majetku, ktorá existuje popri hmotnom majetku (dom, auto alebo televízor).

V dnešnej dobe môžeme pokojne povedať, že duševné vlastníctva sa skrýva takmer vo všetkom. Napríklad vo vašich príbehoch, maľbách, blogoch, vynálezoch, programoch, značkách, videách, hudobných vystúpeniach, dizajne nových výrobkov, procesoch alebo vzoroch.

Kreativita, inteligencia a s nimi spojené duševné vlastníctvo sú tým, čo technologicky a kultúrne posunulo ľudstvo tam, kde je dnes. Je to vďaka našej schopnosti vytvárať nové veci. A to je na duševnom vlastníctve to najhodnotnejšie a najzaujímavejšie - že jeden jednoduchý výtvor môže mať väčšiu hodnotu ako je cena vášho domu, či cena celej fabriky.

Duševné vlastníctvo je preto pre začínajúce podniky veľmi dôležité, keďže predstavuje spravidla to najcennejšie, čo tieto podniky majú. Keď totiž začínate podnikať, tak zväčša nevlastníte budovy, továrne, autá, milióny výrobkov a zamestnancov. Vlastníte však hodnotu, ktorá je obsiahnutá vo vašom nehmotnom majetku, vo vašom duševnom vlastníctve, napríklad v know-how alebo softvéri.

Systém ochrany duševného vlastníctva odmeňuje tých, ktorí vytvárajú nové inovácie a prinášajú ich do spoločnosti, a to za úsilie a čas, ktorý do ich vývoja vložili. Vďaka takému nastaveniu môže mať zo systému duševného vlastníctva prospech teoreticky každý. Spoločnosť môže mať nové inovácie a ich tvorca má za to odmenu, a preto je ďalej motivovaný vytvárať ďalšie nové inovácie. Tvorba duševného vlastníctva tak prináša hodnotu pre spoločnosť a tiež pre svojich tvorcov.

Duševné vlastníctvo je výnimočné aj vďaka tomu, že pokiaľ mu venujete náležitú starostlivosť, môže rásť spolu s vašim podnikom a pridávať mu dodatočnú hodnotu, ktorá môže vaše podnikanie posunúť na vyššiu úroveň.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR