What is Intellectual Property?

Intellectual property (IP) can be basically everything created with human mind. It is next category of property siting next to tangible property such as house, car or television.

Lets put these definitions away and say it in plain language – IP is „hidden“ in everything. For example in the expression of your ideas and creativity such as story, painting, blog, invention, software, brand, video, performance of music, new product design, process or pattern.

IP is the thing which carried human race and its progress until this day. It is thanks to our capacity of bringing new creations to live. And that is the most valueable and interesting thing about IP – that one simple creation can have a value bigger than the price of your house.

Therefore, IP is the essential thing for startups because IP is the most valueable thing they have.I mean, you mostly do not own buildings, factories, cars, millions of products and employees when you start your business right? But the things you mostly have are hidden within your intangible assets, your IP – the know-how or software for instance.

Intellectual property system reward those who create new innovations and bring them to society for their effort and time put in these. This way everyone can benefit from IP system. Society can have new creations and creator has reward and is therefore motivated to innovate more. Creation of IP brings value to the society and creator of IP.

Consequently, everyone is encouraged to protect and safeguard IP as it can grow with you and your business, to which it can give further value or bring it to next level.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR