Kde si chrániť svoje duševné vlastníctvo?

Kde si chrániť svoje duševné vlastníctvo?

Tento článok vám pomôže zistiť, kde by ste mali vyhľadať pomoc pri ochrane svojho duševného vlastníctva. Dozviete sa tiež, na koho sa môžete v tejto oblasti práva obrátiť a čo môžete očakávať. Ak hľadáte odpoveď na konkrétnu otázku týkajúcu sa toho, ako chrániť konkrétny typ duševného vlastníctva, napríklad vynález, knihu, dizajn a iné, mali by ste navštíviť podstránku duševné vlastníctvo. prípadne nás priamo kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára, telefonicky alebo emailom.

Právny poradca

Advokáti a patentoví zástupcovia sú podľa zákona v SR oprávnení na poskytovanie právneho poradenstva pre oblasť práv duševného vlastníctva. Pomenovanie týchto profesii sa môže v iných krajinách líšiť, avšak podstata ich profesie je všade rovnaká - ide o právnych poradcov, ktorí zastupujú klienta pred úradmi (v prípade advokáta aj pred súdmi) a poskytujú mu právne poradenstvo, pričom advokát je oprávnený poskytovať právne poradenstvo v celom rozsahu a patentový zástupca len v niektorých oblastiach.

Pokiaľ chcete, aby niekto iný spracoval alebo podal prihlášku pre duševné vlastníctvo vo vašom mene, či už ide o patent, ochrannú známku alebo dizajn, prípadne si nie ste istý či svoje duševné vlastníctvo môžete alebo máte zaregistrovať alebo potrebujete poradenstvo pre prípad, že niekto porušuje vaše práva, tak je vhodné kontaktovať práve advokáta so špecializáciou na právo duševného vlastníctva.

Každá krajina má zoznam všetkých odborníkov na duševné vlastníctvo, takže ak neviete, kde začať, skúste na internete vyhľadať "intellectual property attorney" a zadajte názov krajiny, v ktorej hľadáte poradcu pre túto právnu oblasť a určite nájdete niekoho, kto vám pomôže. Ak nie, vždy môžete požiadať informačné centrum Úradu priemyselného vlastníctva, prípadne svojho právneho zástupcu, aby vám pomohli nájsť odborníka na duševné vlastníctvo v inej krajine.

 

Úrad priemyselného vlastníctva

Väčšina krajín sveta má pre svojich občanov k dispozícii úrad priemyselného vlastníctva. Je to miesto, kde môžete žiadať o ochranu svojich vynálezov, dizajnov, značiek a iných. Spravidla celý proces začína podaním žiadosti o príslušný typ ochrany duševného vlastníctva, ako je patent, registrovaný dizajn alebo ochranná známka. V niektorých krajinách tieto úrady priemyselného vlastníctva vykonávajú aj činnosť úradov pre ochranu autorských práv.

Tieto úrady majú svoje informačné centrá alebo call centrá, ktoré vám poskytnú základné informácie o duševnom vlastníctve v danej krajine. Úradníci poskytnú informácie napríklad o tom, kde začať a aké sú vaše možnosti. Myslite však na to, že úrady priemyselného vlastníctva vám nemôžu poskytovať individuálne právne poradenstvo pre váš prípad. Neposkytnú vám individuálne poradenstvo, ako podať konkrétnu prihlášku bez chýb alebo ako zvýšiť vaše šance na úspešnú registráciu. Na tieto účely musíte vyhľadať odborníka na duševné vlastníctvo v príslušnej oblasti, ktorým je v Slovenskej republike advokát (so špecializáciou na právo duševného vlastníctva) alebo patentový zástupca (patentový zástupca vás však nemôže zastupovať v prípadných súdnych konaniach).

Pokiaľ chcete nájsť informácie o konkrétnom úrade priemyselného vlastníctva v inej krajine, odporúčame navštíviť túto stránku.

 

Úrad pre ochranu autorských práv

V niektorých krajinách existujú špecializované úrady, ktoré sa zaoberajú otázkami ochrany autorských práv. V niektorých z nich je možné zaregistrovať si autorské práva ku konkrétnemu dielu. Tieto úrady tiež poskytujú informácie o ochrane autorských práv a súvisiacich legislatívnych otázkach. Pomáhajú tiež vyhľadať individuálnu pomoc, ak sa stretnete s nejakým problémom súvisiacim s autorskými právami.

Podobne ako v prípade úradov priemyselného vlastníctva však musíme podotknúť, že vo väčšine krajín úradníci úradov pre ochranu autorských práv nie sú oprávnení poskytovať individuálne právne poradenstvo. Tieto služby sú poskytované výhradne advokátmi alebo v určitom rozsahu patentovými zástupcami. Ak hľadáte webovú stránku konkrétneho úradu pre ochranu autorských práv, kliknite sem.

Regionálne organizácie na ochranu duševného vlastníctva

Expandovala vaša firma do viacerých krajín? Možno budete potrebovať poradenstvo na regionálnej úrovni. To vám, okrem už spomínaných advokátov, zabezpečia z časti aj regionálne organizácie špecializujúce sa na ochranu duševného vlastníctva v danom regióne. Tieto organizácie umožňujú aj registráciu práv duševného vlastníctva na regionálnej úrovni (napr. v rámci EÚ, afrických krajín, Eurázie a iných). Zoznam regionálnych úradov nájdete tu.

 

Medzinárodné organizácie

Pokiaľ hľadáte odpoveď na otázky týkajúce sa ochrany duševného vlastníctva na medzinárodnej úrovni, odporúčame konzultáciu s advokátom, prípadne odkazujeme aj na stránku Úradu medzinárodnej organizácie pre duševné vlastníctvo (WIPO). V prípade, že hľadáte odborné poradenstvo pre oblasť práva duševného vlastníctva, sme vám k dispozícii. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára, telefonicky alebo emailom. Jednotlivé kontaktné údaje nájdete aj dole na tejto podstránke.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR