Autori
Právne poradenstvo pre spisovateľov a autorov digitálneho obsahu, vrátane poradenstva v oblasti autorských práv, ochrany značky, licencii a iných služieb.

Viac informácii
Vývoj hier

Právne poradenstvo pre herné štúdia v oblasti práv duševného vlastníctva, vrátane ochrany značky, dizajnu, autorských práv, spracovania licencii a ďalších služieb.

 

Viac informácii

IT vývoj

Poradenstvo v oblasti softvérového vývoja, vrátane ochrany značky, autorských práv, dizajnu a licencii.


Viac informácii

Metaverse

Právne služby pre tvorcov virtuálnych svetov vrátane osobitnej ochrany značky a dizajnu vo virtuálnej realite.


Viac informácii

Hudba

Komplexné právne služby pre hudobný priemysel vrátane ochrany značky a autorských práv.


Viac informácii

Umenie

Služby v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva pre umelcov vrátane ochrany značky, autorských práv, dizajnu a spisovania licencii.


Viac informácii

Dizajn

Právne poradenstvo pre dizajnérov vrátane ochrany značky, autorských práv, registrácie dizajnu a spisovania licencii.


Viac informácii

Viac

Pozrite si celé portfólio jednotlivých kategórii.


Viac informácii

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR